Plataformes

Descubreix les plataformes utilitzades per StrateBI

Pentaho

Pentaho és la solució BI Open Source líder a nivell mundial. S'ha convertit en la gran alternativa als costosos sistemes Business Intelligence tradicionals com Oracle, Business Objects, Cognos, QlikView, Microstrategy.

  • Pentaho es defineix a si mateix com una plataforma de BI "orientada a la solució" i "centrada en processos" que inclou tots els principals components requerits per implementar solucions basats en processos i ha estat concebut des del principi per estar basada en processos.

Talend

Talend és el líder europeu en sistemes d'integració de dades (ETL), Data Quality i Màster Data Management.

  • Talend  és un espònsor de l'Apache Software Foundation. Molts dels seus enginyers contribueixen a Apache així com ofereixen ajuda per orientació de projectes en l'Apache Incubator com mentors. La companyia també és membre del Procés de la Comunitat Java. 

SuiteCRM

SuiteCRM és un instrument enfocat totalment al client. Amb aquesta eina es poden organitzar les dades del mateix i utilitzar-los en favor seu amb activitats de màrqueting, vendes o atenció al client.

Al involucrar el personal de la companyia es facilita la concreció d'objectius corporatius a través del treball conjunt.

  • SuiteCRM va agafar el codi font de SugarCRM per desenvolupar-se. És un programari gratuït i de codi obert alternatiu, basat en l'última versió de SugarCRM però amb mòduls addicionals. 

Liferay

Liferay és un portal de portals, permetent crear tot tipus d'entorns web, des de pàgines corporatives, blocs, entorns socials, wikis, etc ...

A més, permet el desenvolupament de portlets per cobrir totes les nostres necessitats particulars.

  • Liferay és un portal de gestió de continguts de codi obert escrit en Java. Es va crear al 2000 en principi com solució per les organitzacions sense ànim de lucre.

Alfresco

Alfresco és la solució de Gestió Documental necessària per a tota empresa, tant pel seu caràcter Open Source, com per la seva senzillesa de maneig per a usuaris i potència de desenvolupament i integració per a l'àrea tècnica.

  • Alfresco es un sistema d'administració decontinguts de codi font lliure, desenvolupat en Java, basat en estàndars oberts i d'escala empresarial per sistemes operatius tipus Windows, Unix Solaris i algunes versions de Linux.

Jedox

Jedox ajuda als usuaris dels Departaments de Control, Gestió i Finances en l'anàlisi històrica de les dades, i permet una planificació i predicció intel·ligent

  • Jedox crea i executa de forma autònoma i des de Microsoft Excel processos empresarials, gestionant dades i agilitant la presa de decisions sobre una base de dades vàlida. El programari per reporting i planifi cació integrada proporciona gràcies a les infi nites possibilitats d'aplicació i la seva facilitat d'ús, una visió àmplia de l'empresa, independentment del sector, departament o mida d'aquesta.

SpagoBI

SpagoBI és la solució Business Intelligence Open Source més compromesa amb la comunitat, deixant disponibles la gran majoria dels seus desenvolupaments oberts a la comunitat sense cap limitació.

Stratebi és el primer partner certificat a Espanya.

  • SpagoBI és una multiplataforma ja que cobreix i satisfà tots els requisits de BI (Business Intelligence), tant en termes d'anàlisi i de gestió de dades, administració i seguretat. En el món analític ofereix solucions per a la presentació d'informes, anàlisi multidimensional (OLAP), mineria de dades (Data Mining), quadres de comandament (Dashboard) i consultes ad-hoc.