Està dissenyat per a usuaris que requereixen un alt grau de modularitat i rendiment escalable.


Alfresco inclou un repositori de continguts, un framework de portal web per administrar i usar contingut estàndard en portals, una interfície CIFS que proveeix compatibilitat de sistemes d'arxius en Windows i sistemes operatius tipus Unix, un sistema de gestió de continguts web, capacitat de virtualitzar aplicacions web i llocs estàtics via Apache Tomcat, recerques via el motor Lucene i flux de treball en jBPM.

Veure  VideoTutorials sobre Alfresco.

Alfresco està desenvolupat en Java. Algunes de les seves característiques són:

 • Gestió de documents
 • Gestió de contingut web (incluet aplicacions web i virtualització de sessions)
 • Versionat a nivell de repositori (similar a Subversion)
 • Superposició transparent (similar a UnionFS)
 • Gestió de registres
 • Gestió de imatges
 • XForms autogenerats amb suport AJAX
 • Publicació integrada
 • Acces al repositori vía CIFS/SMB, FTP i WebDAV
 • Flujo de trabajo basado en jBPM
 • Recerques implementades amb el motor Lucene
 • Servidors descentralitzats
 • Suport de diversos idiomes
 • Empaquetament d'aplicació portable
 • Suport multiplataforma (oficialment Windows, GNU/Linux i Solaris)
 • Interfície gràfica basada en navegadors d'Internet (oficialment Internet Explorer i Mozilla Firefox)
 • Integració d'escriptori amb Microsoft Office i OpenOffice.Org
 • Suport de clustering (desplegament en diversos servidors)