Open Business Intelligence Stratebi

                                        

Equip de consultors amb àmplia experiència, analitzaran i dissenyaran la millor solució possible per a la presa de decisions.


Els professionals de Stratebi són els creadors i autors del primer weblog en espanyol sobre el món del Business Intelligence, Data Warehouse, CRM, Dashboards, Scorecard i Open Source: Tot Bi, que s'ha convertit en una referència per al coneixement i divulgació del Business Intelligence en espanyol.


Stratebi, com a líder en implementacions i desenvolupaments amb Pentaho a Espanya, és l'única empresa espanyola que ha participat en els vuit "Pentaho Developers World Fòrums": Mainz (Alemanya), Barcelona, ​​Lisboa, Roma, Cascais, Amsterdam, Anvers i Londres ( havent organitzat l'edició de Barcelona).


Stratebi ha estat escollida com a Cas d'Èxit de l'Observatori de Fonts Obertes de Cenatic. Editorials de llibres tècnics, com Packt Publishing o Manning, ens consulten i demanen que auditemos seus llibres, i tant la Universitat Oberta de Catalunya com l'Escola d'Organització idustrial, ens trien com a professors per als seus màsters de BI i Big Data.

Cenatic Packt Publishing

Els millors volen estar en Stratebi

A diferència d'altres empreses, les conegudes com càrnies, on els recursos humans són prescindibles, en Stratebi ens preocupem per mantenir un equip durador, d'alta qualitat professional i amb una reputació envejable. Aquests són alguns dels nostres especialistes

Emilio Arias
Emilio Arias Teacher Master

Teacher Master Big Data and Business Intelligence

Business Development
100%
Project Managing
100%
Senior BI Consultant
100%
Raúl Jareño
Raúl Jareño Manager

Business Inteligence Project Manager

Datawarehouse arquitect
100%
Senior BI Consultant
100%
Pentaho platform
100%
David Fombella
David Fombella
Consultant

Consultor Business Intelligence

Machine Learning
100%
OLAP/MDX
100%
Reporting
90%
Manel Gimeno
Manel Gimeno
Consultant

Senior Business Intelligence Consultant

MDM & Data Quality
100%
Pentaho / Talend ETL
100%
CDE Dashboards
90%
José María Fernández
José María Fernández
Developer

Frontend Developer

User eXperience
100%
Dashboard developer
100%
Javascript frameworks
90%
Juan Antonio Fernández
Juan Antonio Fernández Consultant

Project Manager & Senior BI Consultant

Reporting
100%
Plataforma Talend
100%
Project Manager
90%