És una plataforma que cobreix i satisfà tots els requisits de BI (Business Intelligence), termes d'anàlisi, gestió de dades, administració i seguretat.

En el món analític ofereix solucions per a la presentació d'informes, anàlisi multidimensional (OLAP), mineria de dades (Data Mining), quadres de comandament (Dashboard) i consultes ad-hoc. Afegir mòduls originals per a la gestió de processos de col·laboració a través d'anàlisis dossiers i l'anàlisi de geo-referència.

Compta amb eines per a l'extracció de dades, transformació i càrrega (ETL i dóna suport a l'administrador en el manteniment dels documents analítics, la gestió per al control de versions i l'aprovació del fluxos de treball (workflow).

SpagoBI és una plataforma d'integració (i no una plataforma de producte), ja que no es construeix i es tanca al voltant d'un conjunt predefinit d'eines. Té una estructura modular en la qual tots els mòduls es relacionen amb el nucli del sistema, el que garanteix l'harmonia de la plataforma juntament amb la seva capacitat evolutiva.

Integra motors d'anàlisi específics per a cada àrea (informes o reports, OLAP, tauler de comandament o dashboard, mineria de dades, etc.) i permet l'ús de diversos motors d'anàlisi al mateix temps (reports o informes de diversos motors al mateix temps , la mineria de dades en diversos motors al mateix temps, etc.), no només programari lliure.