Per què utilitzar Pentaho ?

Pentaho és líder mundial de sistemes d'Intel·ligència de Negocis Open Source. Pentaho BI Suite ofereix una àmplia gamma d'eines orientades a la integració d'informació i l'anàlisi intel·ligent de les dades de la seva organització. Compta amb potents capacitats per a la gestió de processos ETL (extracció, transformació i càrrega de dades), informes interactius, anàlisi multidimensionals d'informació ( OLAP ) o mineria de dades. Tots aquests serveis estan integrats en una plataforma web, en la qual l'usuari pot consultar la informació d'una manera fàcil i intuïtiva.

Pentaho és la solució Business Intelligence Open Source més completa i potent que existeix actualment. En Stratebi som especialistes en Pentaho. Pots consultar alguns dels nostres treballs en les Demos Online que hi ha disponibles a la web, on podràs veure tot el potencial de Pentaho aplicat a diferents sectors i necessitats.

Estem aplicant Pentaho amb èxit a solucions de  Data Quality, Big Data, Social Media y Marketing.

Podeu consultar informació detallada a totes les entrades publicades al nostre Portal, en el següent enllaç:

Informació detallada Pentaho

Pentaho Data Integration (PDI - Kettle)

Transforma i integra dades entre sistemes d'informació existents i els Datamarts que compondran el sistema BI
 
 • -Entorn gràfic de desenvolupament
 • -Ús de tecnologies estàndard: Java, XML, JavaScript
 • -Fàcil d'instal·lar i configurar
 • -Multiplataforma
 • -Basat en dos tipus d'objectes: Transformacions (col·lecció de passos en un procés ETL) i Treballs (col·lecció de transformacions)
 • -Inclou quatre eines per gestionar els processos ETL (SPOON, PA, XEF i KITCHEN)

Pentaho Reporting Designer (PRD)

Obté i mostra informes dels indicadors de la seva organització. Poden ser confeccionats per un usuari final, o estar predefinits per a la consulta directa. Aquests informes poden ser visualitzats en formats estàndard com html, pdf o excel.

-Proporciona funcionalitat crítica per a usuaris finals com accés via web, informes parametritzats, scheduling, subscripcions, o distribució ( bursting )

-Proporciona avantatges a experts en informes com l'accés a fonts de dades heterogenis, capacitat d'integració en aplicacions o portals, i la definició modular d'informes (presentació i consulta)

Pentaho Analytics

Podrà consultar, explorar i analitzar la informació de la seva organizatció de manera interactiva, podent seleccionar diferents perspectives d'aquesta informació en base a criteris predefinits

 • -Vista dimensional de dades (per vendes, per període, per client...)
 • -Navegar i explorar (anàlisi Ad Hoc, drill-down, seleccionar un específic membre per a l'anàlisi...)
 • -Interactuar amb alt rendiment, Tecnologia optimitzada per ràpida resposta interactiva

Pentaho Data Mining/Machine Learning

Pot descobrir patrons de comportament i indicadors ocults en la informació de la sev

 • -Poderós motor de Data Mining
 • -Eines gràfiques
 • -Serveis Web, repositoris i definicions basades en XML
 • -Seguretat, rendiment i escalabilitat a organització.

 

Big Data

Pentaho proveeix les eines necessàries per poder analitzar grans volums de dades amb l'objecte de poder indentificar patrons recurrents en aquestes dades. Podràs aplicar toda la pòtencia d'analisi, reporting o dashboards les dades obtingudes. PDI incorpora els connectors necessaris per als principals distribuidors de bases de dades analitiques. 

Pentaho solució BI/Big Data líder a nivell mundial

Pentaho és la Suite BI més completa del mercat, i alternativa real a sistemes com Oracle BI, Business Objects, Cognos, Qlikview o Microstrategy

Datawarehouse per creuar dades de fonts heterogènies

Vendes, RRHH, xarxes socials, màrqueting online... són dades que no solen estar en la mateixa BBDD, pel que si es volen analitzar de forma conjunta, es necessita un datawarehouse. En Stratebi tenim professionals amb anys d'experiència en el BI que faran del disseny de les seves datamarts un èxit i una eina indispensable per a la presa de decisions

Odoo is a suite of open-source enterprise management applications. Targeting companies of all sizes, the application suite includes billing, accounting, manufacturing, purchasing, warehouse management, and project management.

The source code for the OpenObject framework and core ERP modules is curated by the Belgium based Odoo S.A. Additionally, customized programming, support, and other services are provided by an active global community and a network of 500 official partners

Només amb Stratebi tindrà les STTools

Open Source amb les funcionalitat d'una Enterprise

Hem creat les eines STTools, perquè la seva plataforma BI Open Source sigui tan funcional com una Enterprise

Creu atractius quadres de comandament en minuts i sense coneixements tècnics

Reporting AdHoc, exportable a Excel i PDF, tam senzil com arrosegar i deixar anar camps

Potent i àgil visor OLAP amb exportació a Excel i PDF

Compara dades reals de la seva organització amb els objetius marcats en el scorecard

La seva plataforma de BI accessible des de la seva mòbil o tablet