Big Data

A Stratebi som  especialistes en integrar plataformes open source i Big Data per poder donar resposta a tots els aspectes del projecte: extracció d'informació, anàlisi, visualització, predicció...

Molts parlem de fer Big Data, però cap ofereix una demo que ho demostri ni cursos de formació:
Demo de Big Data de Stratebi      Cursos de Big Data y Machine Learning

El tractament de grans volums de dades, s'ha convertit en el gran salt tecnològic de l'actualitat, permetent tractar volums de dades massius, tant estructurats com no estructurats. Però un projecte Big Data no s'ha d'enfocar únicament com un projecte tecnològic, s'han d'analitzar quins són els fluxos de dades i com gestionar-los per poder integra'ls com a part de la presa de decisions

L'objectiu inicial del Big Data és determinar que es necessita resoldre i que aspecte del negoci es vol millorar: la gestió empresarial, el servei, el coneixement sobre els clients, desenvolupar la marca, generar noves oportunitats ...

A partir d'aquestes premisses es procedeix a determinar les fonts de dades (tant internes, com externes), obtenir i depurar aquesta informació per disposar d'un repositori comú, analitzar i processar aquestes dades per obtenir els resultats  automatitzant tot el procés i poder disposar de tota aquesta informació a la velocitat que es requereixi.

Integración de plataformas Open Source y Big Data

Àmplia experiència en solucions Big Data

- Social Media (twitter, facebook....)
- Web analytics, logs, ecommerce, etc...
- Smart City/Open Data
- Geolocalització, dispositius mòbils....
- Detecció de frau, auditories, nivell de rendiment de sistemes
- Seguretat i anàlisi financera per Retail, Telco, Banca i Assegurances
- Segmentació avançada de clients, leads i automatització d'accions comercials
- Business Intelligence (informes, dashboards, OLAP...) en temps real
- Anàlisi per companyies de serveis públics i sensors (energia, aigua, contaminació, llum ....)
- Detecció de patrons de compra, recomanacions, etc ...
- Càrrega massiva i anàlisi d'informació no estructurada i estructurada conjunta no realitzada prèviament
 

L'us de tecnología open source (Hadoop, Spark, Pentaho, Talend,...) suposa un estalvi enorme de costos

Fes una ullada a alguns resultats