Smart City Analysis

Controli la informació relativa a urbanismes de ciutats, municipis i diputacions.

Tots els seus indicadors, de diverses fonts, públiques, per àrees, per analitzar el seu entorn i realitzar comparatives.

 Autonomia de l'àrea tecnològica, prengui les seves decisions en segons.

Dades sociodemogràfiques, econòmics, habitatge, cadastrals, geoespacials ...

Un potent entorn analític amb Informes, Quadres de Comandament, consultes OLAP ...

Accessibles 100% via web, dispositius mòbils i integració office

 

Funcionalitats

 

Indicadors clau per als ciutadans

 • Traçabilitat i seguiment d'accions

 • Eficiència econòmica i pressupostària

 • Equilibri mediambiental i urbanístic

 • Equilibri de les Hisendes locals

 • Seguiment de l'ocupació al municipi

  • Anàlisi de creació i foment de pimes

 • Mesura del nivell de qualitat de la ciutadania

 • (Hospitals, habitatges empreses, col·legis, impostos, ...)

 • Estudis per al foment de l'accés a l'habitatge

 • Anàlisi d'integració social

 • Seguiment d'indicadors mediambientals

 • Gestió de tramitacions telemàtiques

 • Eficiència del personal administratiu

Cuadro de Mandos Business Intelligence y Smart City Podem considerar una ciutat com 'intel·ligent' quan les inversions en capital humà i social, i en infraestructures de comunicació tradicionals (transport) i modernes (ICT), fomenten un desenvolupament econòmic sostenible i una elevada qualitat de vida, amb una sàvia gestió dels recursos naturals, a través d'un govern participatiu.
Fes una ullada a alguns resultats